>
Fáze výstavby domu
>
Ne každý se zajímá o fáze výstavby domu na pozemku od nuly. Pokud je Vaším snem vlastní příměstský dům, pak existují dva způsoby, jak získat dlouho očekávané klíče od svého domu. Prvním je zakoupení jednoho z developerských projektů KTK CONSTRUCT. Vysokou kvalitu a dobrou infrastrukturu v tomto případě zaručují úctyhodné zkušenosti odborníků společnosti. Druhou možností je postavit si ho sami. Pro dobrý výsledek je nutná určitá úroveň teoretické přípravy. V tomto článku se podíváme na hlavní fáze a postup výstavby rodinného domu.

Přípravné práce
Dříve než se začnou budovat základy je potřeba provést celou řadu kroků:
1. Vybrat stavební parcelu.
2. Na pozemku provést geologický průzkum.
3. Objednat vypracování projektové dokumentace.
4. Odsouhlasit plán budoucí výstavby s kontrolními orgány.
5. Vyrovnat plochu na staveništi a připravit místa pro skladování stavebního materiálu.

Teprve po dokončení uvedených kroků je možné začít s hlavními úkoly, týkajícími se výstavby plánovaného obydlí.

Koupě pozemku
Je důležité pochopit právní aspekty způsobů využití pozemků. Ujistěte se, že parcela je vhodná pro výstavbu rodinného domu.

Před tím, než se podíváme na hlavní fáze výstavby domu, uvedeme několik kritérií důležitých při výběru místa k bydlení:
- příznivá ekologická situace lokality;
- krajina je bez ostrých srázů, svahů, kopců;
- dostupnost komunikací (plyn, voda, elektřina atd.);
- silnice a příjezdové komunikace odpovídající kvality;
- infrastruktura umožňuje zařídit si pohodlné bydlení.

Projektová dokumentace
Povolení k výstavbě a uvedení objektu do provozu budete muset získat na odboru architektury místního obecního úřadu.

Když jsou vyřešeny všechny teoretické a právní otázky, začíná samotná výstavba. Je důležité vybrat dodavatele, kteří mají dostatečné zkušenosti a kvalifikaci pro kvalitní realizaci projektu.

Základy
Konečný výsledek bude záviset na tom, jak dobře budou vyrobeny základy. Chyby v této fázi mohou být fatální a vyjdou najevo až po ukončení výstavby. Věnujte pozornost následujícím technickým parametrům:
1. Hloubka a rovnost dna základové jámy.
2. Organizace odvodňovacích systémů.
3. Kvalita betonu.
4. Zajištění hydroizolace.

Stěny
Kromě estetické složky, která spočívá v barvě a tvaru obkladu, je neméně důležitým faktorem výběr kvalitních materiálů. Výběr stavebních materiálů závisí také na zemině, typu základů a rozpočtu. V každém případě je hlavním kritériem výběr kvalitních materiálů, které vyhovují vašim požadavkům. Druhým bodem v pořadí je najít kvalifikované specialisty, kteří budou stavět stěny a příčky. Na jejich práci do značné míry závisí nejen estetika, ale také životnost konstrukce.

Podlaha
Již ve fázi budování základů by měly být obezřetně připraveny technologické detaily. Dřevěný podlahový rošt a/nebo betonový potěr, typ hrubé vrstvy, tepelná izolace - všechny tyto otázky vyžadují pečlivé prostudování ještě před zahájením stavby.

Střecha
Dnes ve specializovaných obchodech najdete obrovské množství různých typů střešních materiálů. Ale ne všechny typy jsou pro Vás to pravé. Uveďme některé potíže, se kterými se setkáváme při výběru střešních konstrukcí:
1. Ne všechny bitumenové dlaždice jsou vhodné do oblastí s velkým množstvím srážek a dlouhými zimami bohatými na sníh.
2. Pokud je alespoň jedno místo, kterým se voda dostává pod vnější vrstvu, pak je při krystalizaci možné poškození.
3. Při nedostatečné tepelné izolaci a hydroizolaci se pod vlivem kondenzace nebo srážek může překližka, dřevo a izolace rychle poškodit a nabobtnat.
4. Je třeba dbát na odhlučnění, protože na něm závisí komfort obyvatel vyšších pater.
5. Kovová střešní krytina je poměrně univerzální varianta, která je vhodná pro použití v ruských klimatických podmínkách.

Nyní víte, jak po etapách postavit dům. Přejděme k vnitřním pracím.

Komunikace
Nejen pohodlné bydlení, ale i život lidí bude záviset na tom, nakolik kvalitně a správně bude provedena instalace inženýrských sítí. Nedbalost a nepozornost při instalaci rozvodů plynu mohou mít často katastrofální následky. Elektroinstalace, vodovod a kanalizace také musí být provedena odborně. Nedostatečná cirkulace vzduchu může mít za následek zvýšenou vlhkost, která může vyvolat vlhnutí stěn, námrazu na dveřích a zdravotní problémy všech obyvatel. Proto je důležité věnovat této problematice zvláštní pozornost.

Vnitřní dokončovací práce
Harmonický a praktický interiér začíná hrubými dokončovacími pracemi. Věnujte dostatek prostoru přípravné fázi. Před dokončením doporučujeme využít služeb interiérových designérů nebo si stáhnout hotové projekty z internetu.

Uvedení do provozu
Ve druhém bodě jsme vypracovávali projektovou dokumentaci. Pokud jste udělali vše správně, znamená to pouze polovinu pozitivního výsledku. Zbytek záleží na tom, jak realizace projektu odpovídá tomu, co bylo na papíře.

Fáze výstavby domu

Máme pro Vás bonus! Můžete nám platit Bitcoiny.
Přijímáme platby i v Bitcoinech!
Napište nám
ODESLAT