>
Jak nalepit obkladačky na stěny?
>
Keramické obkladačky jsou dokončovací materiál, který je možné nalepit na stěny, čímž vznikne obklad s vysokou odolností proti vlhkosti, šetrností k životnímu prostředí, hygienou a krásným vzhledem. Je pravda, že lepení takového výrobku na pracovní plochu je poměrně komplikované. Člověk, který se na to chystá, by se proto měl nejprve blíže seznámit s pracovním postupem.

1. Příprava stěn k nalepení obkladaček
Keramické obkladačky lze lepit pouze na dobře očištěný a vyrovnaný hrubý povrch. Proto je nejprve potřeba zbavit se starého obkladu. Zároveň je potřeba odstranit veškeré nečistoty, které zůstaly pod předchozí povrchovou úpravou.

A nakonec je potřeba stěny vyrovnat pomocí cementové omítky nebo tmelu s vysokou odolností proti vlhkosti. Na povrch, který po vyrovnání vyschl, se nanese vrstva základního nátěru.

2. Nalepení keramických obkladaček na připravené stěny
Má se za to, že nejlepšího výsledku lze dosáhnout tím, že se začne od druhé řady, nikoli od první. Proto se pod úrovní druhé řady nejprve nainstaluje opěrná lišta a s opěrou na ní se začínají obkladačky nalepovat. Lepidlo se nanese na malou plochu, roztáhne se zubovou částí hladítka, aby se vytvořily drážky, které slouží ke zvýšení přilnavosti.

Dále se na připravenou oblast nalepuje obkladačka, kterou je potřeba přidržovat po dobu cca 30 sekund a pokračuje se v nalepování dalších obkladaček v řadě. Zde je důležité zachovat stejnou šířku spár mezi jednotlivými obkladačkami, k čemuž se do prostoru mezi nimi vkládají distanční plastové křížky.

Instalace další řady se zahájí poté, co je nižší řada zcela nalepena a lepidlo zatuhnulo. A až na samém konci se provádí nalepení spodní řady po předchozím odstranění opěrné lišty.

3. Spárování nalepených obkladaček
Po zatuhnutí lepidla odstraňte distanční plastové křížky a důkladně vyčistěte spáry. Poté je nutné je ošetřit základním nátěrem pomocí štětce a po zaschnutí se aplikuje spárovací hmota odolná proti vlhkosti. Při aplikaci je potřeba jí vyhlazovat tak, aby nezůstaly žádné trhliny nebo jiné vady.

Po úplném zaschnutí spárovací hmoty je třeba obkladačky dobře umýt, aby nezůstaly sebemenší nečistoty.

Jak nalepit obkladačky na stěny?

Máme pro Vás bonus! Můžete nám platit Bitcoiny.
Přijímáme platby i v Bitcoinech!
Napište nám
ODESLAT